Kategoriler

Swot Analizi Nedir?

Swot Analizi Nedir?

Swot analizi en kısa tabiri ile şahıs veya işletmeler için güçlü ve zayıf yönleri analiz etmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Firmalar swot analizi yaptıklarında güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak fırsatların farkına varmaları mümkün olmaktadır. Aynı zamanda firmaların piyasada karşılaşabileceği tehditler de swot analizi sayesinde daha da belirgin hale gelebilmektedir. Bir firma veya markanın, sektöründeki pazarlama stratejilerini belirlemeden önce swot analizi yapması ve buna göre belirleyeceği yol haritası kapsamında planlarını sürdürmesi önem teşkil etmektedir.

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörde yaşanan yoğun rekabette öne çıkabilmeleri için diğer rakiplerinden ne gibi farklılıkları ve avantajlarını olduğunu bilmesinin yanı sıra ne tür eksikliklerinin de olduğunu iyi analiz etmesi gerekir. İşte bu işlemler için 4 ana kelimenin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan swot analizi devreye girmektedir. Swot analizi yapan bir işletme veya marka, sektördeki konumunu ve ilerlemek istediği hedefi dana net görebilmiş olmaktadır.

Swot Analizi Ne İşe Yarar?

Swot analizi işlevi, marka veya firmaların ticari alanda rakiplerini nasıl geride bırakabileceğinin yol haritasını çizme konusunda etkilidir. Hem içsel faktörleri hem de çevresel faktörleri değerlendirip ona göre strateji belirlemeye yarayan swot analizi şu kelimelerin baş harflerinden uydurulmuştur:

  • Strenghts – Güçlü Yönler
  • Weaknesses – Zayıf Yönler
  • Opportunities – Fırsatlar
  • Threats – Tehditler

Swot Analizi Nedir?

Firma veya markalar iyi oldukları yönlerin yanı sıra hangi alanlarda eksikliklerinin bulunduğunu bilmezse, başarılı faaliyetlere imza atamazlar. Bu sebeple firmaların sektördeki rakiplerinden eksik kalan yanlarını geliştirmesi ve öte yandan avantajlı yani güçlü olduğu yönleri daha da pekiştirmesi için ilk etapta swot analizinin yapılıp, nasıl bir ilerleme stratejisi uygulanacağı belirlenmelidir.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi yapılışı bakımından stratejik planlama ve dürüstlük gerektirmektedir. Swot analizi yaparken firma veya markalar, iyi oldukları yönleri abartmamalı, zayıf oldukları yönleri ise göz ardı etmemelidir. Bununla birlikte faaliyet gösterilecek alanda elde edilebilecek fırsatlara akılcı yaklaşmalı, tehditleri de detaylı analizler ile mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Aksi halde swot analizini gerçek bir ayna gibi kullanmak yerine manipüle ederek kendi işine yarayacak sonuçlarla değiştirirse, bu durumda ulaşılabilir bir hedef ve gerçekçi bir stratejik planlama yapılamayacağı için sektörde ticari veya marka faaliyetlerinde hüsranla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır.

Swot analizi uygularken güçlü yönlerin belirlenmesinde dürüst hareket edilmeli, abartıya kaçışmamalıdır. Bununla birlikte firmanın mutlak güçlü ve avantajlı olduğu konular da mutlaka belirtilmeli ve bu alanlarda yapılacak pekiştirmeler ile markanın rakiplerini geride bırakması amaçlanmalıdır. İşletmenin sahip olduğu avantajlar iyi değerlendirildiği takdirde, sektörde görülen fırsatlara olan uygunluğuna da en doğru şekilde bağlantı yapılabilecektir. Zayıf yönlerin de mutlaka belirtilmesi gereken swot analizi sürecinde acele edilmemeli, dürüst ve samimi bir araştırma yöntemi benimsenmelidir.