Kategoriler

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Arasındaki İlişki Nedir?

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Arasındaki İlişki Nedir?

Sosyal medya platformları ve dijital pazarlama arasındaki bağlantı, özellikle ticari alanda faaliyet gösteren firma ve markalar açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal medyanın amaçlarını dijital pazarlama üzerinde başarılı bir şekilde kullanan markalar, rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başarmaktadır. Bilindiği üzere sosyal medyanın en önemli amaçlarından bir tanesi, yüksek derecede paylaşım yapılan online platformda marka ile müşteriler arasında dürüst, samimi ve güven odaklı bir iletişim kurmaktır. Geleneksel medyadan farklı olarak sosyal medya ve dijital pazarlama arasında çok daha hızlı ve karşılıklı süregelen bir iletişim olduğunu söylemek mümkündür.

Sosyal medya platformları tüm dünyada internet kullanıcıları tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı için pazarlama alanında faaliyet gösteren firmaların ve markaların dijital pazarlama hedeflerini sosyal medya ile bütünleşik hale getirmeleri söz konusu olmaktadır. Çünkü firmalar, sosyal medya üzerinden müşterilerle doğrudan iletişime geçmek, potansiyel müşteriler kazanmak ve marka imajlarını yükseltmek için sosyal medyayı efektif bir şekilde kullanmaya devam etmektedir.

Sosyal Medyanın Dijital Pazarlama Uygulamalarına Etkisi

Sosyal medya kanallarının dijital pazarlama sistemi üzerindeki etkisi, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Günümüzde pek çok tüketici, herhangi bir ürün ya da hizmet satın almadan önce sosyal medya üzerinden araştırma yapmakta, diğer müşterilerin deneyimlerine ve marka iletişimine önem vermektedir. Tüketici, satın almış olduğu ürün veya hizmetten memnun kalmadığı takdirde, sosyal medya kanallarını kullanarak bu durumu dile getirip diğer internet kullanıcılarına da duyurmaktadır. Alışveriş yapmadan önce bu sese kulak veren diğer tüketicilerin satın alma kararları bu tür paylaşımlarla etki altında kalmaktadır. Tüketiciler genellikle sosyal medya üzerinde şu davranış türlerini uygulamaktadır:

  • Marka hakkında başka kullanıcıların yapmış olduğu olumlu veya olumsuz yorumları incelemek
  • Ürün ya da hizmet hakkında veya markanın kalitesi hakkında bilgi aramak, marka imajından etkilenmek
  • Bir ürün veya hizmete dair geçmiş deneyimler ve şikayetleri incelemek

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Arasındaki İlişki Nedir?

Bu koşullar altında müşteriler, bir markayı tercih etmeden önce sosyal medya üzerinden kullanıcı yorumları ve markanın hizmet kalitesi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmektedir. Burada yapılan olumlu veya olumsuz her türlü yorum, kişinin markayı tercih edip etmeyeceği üzerinde önemli bir etki göstermektedir.

Sosyal Medyanın Markalara Etkileri

Sosyal medya platformlarının markalara etkileri, günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarla net veriler halinde görülebilmektedir. Dijital pazarlamada en son istatistikler şu şekilde tutulmaktadır:

  • B2C işletmelerinin %77’si, müşterilerini Facebook üzerinden elde etmektedir.
  • Linkedin işletmelere %43 oranında müşteri kazandırmaktadır.
  • Twitter işletmelere %37 oranında müşteri sağlamaktadır.
  • Sosyal medya sayesinde markalar görünürlülüklerini %91 oranında artırabilmektedir.

Dijital pazarlama çalışmalarıyla yapılan reklam ve tanıtım stratejileri, sosyal medya kanalları kullanılarak yapıldığında çok daha faydalı sonuçlar vermektedir. Sosyal medya ve dijital pazarlama arasında bu derecede sıkı bir ilişki bulunmaktadır.