Kategoriler

PR Nedir?

PR Nedir?

PR kavramı İngilizce kökenli Public Relations teriminin baş harfleri kullanılarak yapılan bir kısaltmadır. Bireysel bir marka veya kurumsal bir firmanın, başarılı şekilde iletişim araçları kullanımı yapılarak tüketiciler veya toplum önündeki algısının yönetilmesi anlamına gelen PR, Türkçeye Halkla İlişkiler olarak çevrilen bir kavramdır. Bir marka veya kişinin halkın karşısında imajını ve saygınlığını korumak, kişinin itibarını desteklemek, bilinirliğini ve düşüncesini artırmak gibi etkiler için doğrudan yapılan itibar yönetim biçimleri tekniklerine kısaca PR denmektedir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de PR çalışmaları, özellikle ticaret alanında ve ünlü kişiler arasında büyük veya küçük fark etmeksizin bütün kişi veya organizasyonlar açısından hayati öneme sahiptir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetleri yani PR çalışmaları sayesinde toplulukların dikkati çekilerek, topluluk algısında olumlu bir imaj yaratılması mümkün olmaktadır. PR çalışmaları görev bildirimleri yoluyla ve sosyal medya içerikleri ile dijital platformda yapıldığı gibi eskiden olduğu gibi geleneksel medya kanalları kullanılarak da yapılabilmektedir.

PR Uzmanlığı Tarihi

PR uzmanlığı geçmişi oldukça uzun bir tarihe uzanmaktadır. Özellikle 1900’lü yılların başından itibaren PR kavramı firmaların ve kişilerin hayatına girmiştir. Ivy Lee adındaki bir zat 1906 yılında ilk defa halkla ilişkiler bildirgesini yayınlayarak bu kavramı dünya literatürüne sokmayı başarmıştır. Bu raporda bireysel veya ticari markalar için iletişimin doğru ve açık olması gerektiği belirtilmiştir. PR kapsama alanının müşterilere karşı uygulanan bir sorumluluğun akabinde halkın toplumun sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekilmiştir. Bu tarihlerden itibaren firmalar veya bireysel markalar PR uzmanlığı konusuna önem vererek kurumsal iletişim faaliyetleri sürdürmeye başlamıştır. PR uzmanlığı sadece ticaret alanında hizmet veren köklü ve dünya çapındaki global şirketleri değil aynı zamanda sanatçılardan siyasetçilere kadar geniş kapsamda kişileri de kapsam içinde tutmaktadır.

PR ve Reklam Arasındaki Farklar Nelerdir?

PR ve reklam faaliyetleri farkları, bazı noktalarda ortaya çıkmaktadır. En basit mantıkla açıklamak gerekirse, reklamlar markanın kendi iletişim faaliyetlerini tüketici ve topluma ulaştırma işlemi olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan PR çalışmalarında ise iletişim mesajlarının doğrudan halka ulaştırılması yerine halkın dolaylı yoldan bu iletişim süreçlerine dahil olması sağlanmaktadır.

PR çalışmaları yapılarak reklamdan farklı olarak daha da saygınlık ve güvenilir bir imaj elde edilmesi mümkün olmaktadır. Çünkü belirli maliyetleri karşılayan bütün firmalar ve kişiler her türlü mecrayı kullanarak kendi reklamlarını ve iletmek istedikleri mesajları abartarak uygulayabilirler. Ancak PR çalışmalarında böyle bir hareket alanı bulunmamaktadır. PR çalışmaları daha çok imajın ve iletişimin sağlam temeller üzerinde kurulmasını hedeflemekte ve maddi çıkar ilişkilerinden çok daha öte bir alt yapıya sahiptir.

PR Nedir?

Reklamcılar ürünün pazarlandığı sektörün ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını veya hedeflenen satış rakamlarının yakalanıp yakalanmadığı ile ilgilenmektedir. Reklam için yapılan harcamaların geri dönüş yapması maddi açıdan getiri sağlaması önemli bir unsurdur. Öte yandan PR uzmanları ise ürün veya marka hakkında ticari yayın kaynaklarında veya internet ortamında bir çok olumlu yayının yapılması ile ilgilenmektedir. Sektörde halk tarafından en çok konuşulan konulardan birine imza atmak PR uzmanlarının maddi açıdan getiri yerine gördükleri başarı kriterleri olarak bilinmektedir.

PR Çalışmaları

PR uygulamaları, bir kişi, kurum kuruluş veya organizasyonun önemli pazarlama stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Başarılı şekilde yapılan PR çalışmaları, hedef kitlenizdeki herkesin dikkatini çekmeye yardımcı olmasının yanı sıra ürün ve hizmetlerinin de toplum veya potansiyel müşteriler tarafından ilgi görmesini doğal olarak sağlamaktadır. Her ne kadar ürün veya hizmet sunumunda reklam, tanıtım ve sosyal medya ağlarının sıkı bir şekilde kullanımı gibi etkili pazarlama yöntemlerinin çok iyi sonuçlar verdiği düşünülse de bu ürün veya hizmetlerin toplum tarafında güvenilir bir karşılık görmesi için PR çalışmaları devreye girmektedir.

PR Nasıl Yapılır?

PR çalışmaları yapılışı bakımından sınırlanması mümkün olmayan geniş bir alanı hedef almaktadır. Özellikle üç adımda etkili ve örnek bir PR çalışmaları ortaya koymak mümkün hale gelmektedir:

  • Efektif ve haber değeri taşıyan basınların yayınlanması,
  • Geleneksel mecrada gazete ve tv, dijital mecrada internet ve sosyal medyada pozitif içeriklerin yayınlanması
  • İletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılması ve bu kanallara firma veya kişi hakkında ilgi çeken içeriklerin servis edilmesi
  • İlgili kişilerle sosyal medya kanalları üzerinden etkileşime geçilmesi

Görüldüğü üzere temelde PR çalışmaları yapılırken en çok tercih edilen stratejiler bu şablon üzerine oturtulmaktadır. Markanın PR çalışmasını yapmak isteyen kişiler de bu alanda uzmanların profesyonel hizmetlerini tercih etmektedir.

PR Ajansı ve Uzmanları Ne Yapar?

PR ajansı ve uzmanları, özellikle marka, kurum ve organizasyon için etkili halkla ilişkiler faaliyetleri düzenlemektedir. PR uzmanları markaların hikayesini anlatmaktan tartışma ve kriz yönetimlerine kadar geniş kapsamda profesyonel hizmet sundukları için bu alanda tercih sebebi olarak görülmektedir. PR uzmanları, marka veya kişinin hikayesini en etkili şekilde dijital ve basılı yayınlar üzerinden aktarma görevini üstlenir ve doğru kişilere en kolay yoldan ulaşmada yaratıcı çözümler sunarlar.

Dijital PR Nedir?

Dijital PR teknikleri, özellikle günümüzde yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Geleneksel PR yöntemleri de artık yavaş yavaş eskide kaldığı için internet ortamında gerçekleştirilen tüm halkla ilişkiler faaliyetleri dijital PR olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Dijital PR’da sosyal medyanın gücü büyük bir öneme sahiptir.